Welkom op de website van het LICA, het Landelijk Informatie- en expertiseCentrum Aansluiting hbo

Het LICA functioneert als een netwerkorganisatie voor iedereen binnen hogescholen, instellingen en overheden die inhoudelijk betrokken is bij aansluiting op het hbo, met een sterk inhoudelijke insteek waarbij kennisuitwisseling, meningsvorming, professionalisering en onderzoek een belangrijke rol spelen. Het LICA neemt echter geen standpunten in  namens ‘de hogescholen’.

Op deze pagina van de LICA-site vindt u signaleringen die relevant zijn voor iedereen die wil weten wat er speelt op het gebied van de aansluiting mbo-hbo en vo-hbo. Bij elk nieuwsitem is een link opgenomen naar sites waar u meer informatie en/of achterliggende documenten kunt vinden. De signaleringen worden circa acht maal per jaar samengesteld, ten behoeve van de vergaderingen van het LICA-platform. 

Tips voor deze signaleringen kunt doorgeven aan: info@lica.nl

NIEUWS VAN HET LICAsitemap lica.nl