Netwerk

Regionale platforms, netwerken, steunpunten en ondersteunende lichamen en diensten op het gebied van aansluiting mbo-hbo en vo-hbo in Nederland

Voor meer informatie over de lopende activiteiten van deze netwerken kan contact worden opgenomen met de genoemde personen.


Regio Friesland: 

Aansluitingsnetwerk vo-hbo Fryslân
Postbus 1528,8901 BV  Leeuwarden, website: www.vo-ho.nl

Nynke Verduijn (Hogeschool van Hall Larenstein), telefoon 06 – 81098739, nynke.verduijn@hvhl.nl
Mark Geerts (NHL Stenden Hogeschool), e-mail: mark.geerts@nhlstenden.com


Regio Groningen: 

Platform Aansluiting vo-hbo/mbo-hbo

Jeannette Postema (vo-hbo), telefoon (050) 595 76 47, e-mail: j.h.postema@pl.hanze.nl
Jeanet Schuring (mbo-hbo), telefoon (050) 595 48 98, e-mail: j.g.schuring@pl.hanze.nl


Samenwerkingsverband mbo-hbo Noord-Nederland

Voor contactpersonen zie: www.mbohbonoordnederland.nl


Regio Twente/Achterhoek: 

Saxion StudieSuccesCentrum: Instroom, aansluiting & Intake


Regio Zuid-Nederland:

Fontys Hogeschool, Tilburg, Den Bosch, Eindhoven, Venlo, Sittard

Aansluiting vo en mbo netwerk regio Zuid

Rob Doorleijers, telefoon 08850-74245, e-mail: r.doorleijers@fontys.nl


Regio Nijmegen-Arnhem: 

Platform VO-HO Arnhem-Nijmegen

S. Woldinga (platform vo-ho en samenwerkingsverband RxH, mbo-hbo), telefoon 06 20 96 86 78, e-mail: steef.woldinga@han.nl


Regio Breda e.o.: 

Netwerk VO-HO West Brabant

Claudia Past, telefoon (088) 5257479, e-mail: cwam.past-geelen@avans.nl


Regio Limburg:

Instroommanagement vo en mbo

Marielle Diederen, telefoon 06 14406022, e-mail: marielle.diederen@zuyd.nl


Regio ‘s-Hertogenbosch: 

Netwerk vo-hbo ‘s-Hertogenbosch e.o.

Willemien Bogers, telefoon (088) 525 61 19, e-mail: wg.bogers@avans.nl


Regio Breda/Tilburg/’s-Hertogenbosch/Eindhoven

Regionaal netwerk mbo-Avans Hogeschool

Avans Hogeschool, Diensteenheid Marketing, Communicatie en Studentenzaken

Willemien Bogers, telefoon (088) 525 61 19, e-mail: wg.bogers@avans.nl


Regio Den Haag/Delft/Leiden:

De Haagse Hogeschool

Cindy van Beek-de Haan, programmamanager H/Overstap, e-mail: c.vanbeek-dehaan@hhs.nl
Marianne van Veldhuisen (vo-hbo), telefoon 06 39072239, e-mail: m.j.vanveldhuisen@hhs.nl
Arnolke van Rijsewijk (mbo-hbo), telefoon 06 38298243, e-mail: a.s.vanrijsewijk@hhs.nl

Hogeschool Inholland Den Haag/Delft

Veronica Benchimol da Veiga  (mbo Den Haag) telefoon: 06 15279482, e-mail: Veronica.BenchimoldaVeiga@inholland.nl
Nadine Nusse (vo Den Haag en Delft) telefoon: 06 51023182, e-mail: nadine.nusse@inholland.nl
Marjolein Remmerwaal (vo/mbo Delft) telefoon: 06 15279139, e-mail: marjolein.remmerswaal@inholland.nl

Hogeschool Leiden

Iris Spaargaren, telefoon: 06 48134005, e-mail: spaargaren.i@hsleiden.nl


Regio Rotterdam-Rijnmond: 

Hogeschool Rotterdam

Kitty van Veen, e-mail: c.w.m.van.veen@hr.nl
Carla Spek, e-mail: c.a.spek@hr.nl
Ellis Wertenbroek, e-mail: e.j.m.wertenbroek@hr.nl
Algemeen e-mailadres: aansluiting@hr.nl

Hogeschool Inholland Rotterdam

Emiel Akkermans, telefoon 06 11449755, e-mail: emiel.akkermans@inholland.nl
Adrie Oosterom, telefoon 06 31639522, e-mail: adrie.oosterom@inholland.nl

Regionaal programma: Samenwerkingsverband ‘Samen werken aan een betere aansluiting vo-ho’ (samenwerkingsverband vo-ho)

Carla Spek, e-mail: c.a.spek@hr.nl
Ellis Wertenbroek: e-mail: e.j.m.wertenbroek@hr.nl


Regio Amsterdam:

Aansluitingsprogramma vo-hbo

Lino Boekelman, e-mail: c.d.m.boekelman@hva.nl


Regio Noord-Holland/Flevoland:

Regionaal netwerk mbo-hbo Noord-Holland/Flevoland

Saskia Lammertsma (coördinator namens de Hogeschool van Amsterdam), e-mail: s.lammertsma@hva.nl
Bea Becht (coördinator namens Inholland), e-mail: bea.becht@inholland.nl  
Anneke Postma (coördinator namens Windesheim), e-mail: ai.postma@windesheim.nl

Websites: mbohbo-nhf.nl en leerverder.nl


Regio Noord-Holland:

OPeRA (OnderwijsPartners Regio Amsterdam e.o.)

Vo-ho-netwerk van VU, UvA, HvA en Inholland.

Voor contactpersonen zie de website: opera-educatie.nl/vraagbaak/


Regio Noord-Holland-Noord:

Hogeschool Inholland Alkmaar

Truus Wening, telefoon 06 15054636, e-mail: truus.wening@inholland.nl


Regio Zeeland: 

Netwerk VO-HBO Zuid-West Nederland en Netwerk MBO-HBO Zuid-West Nederland

HZ University of Applied Sciences (voorheen Hogeschool Zeeland)


Regio Utrecht:

Regionaal werkoverleg mbo-hbo Midden-Nederland

ROC Midden Nederland: Lotte Brandes, beleidsadviseur, e-mail: l.brandes@rocmnnl.nl
MBO Utrecht: Eline Kouwets, beleidsadviseur, e-mail: e.kouwets@mboutrecht.nl
MBO Amersfoort: Dianne Ploemen, coördinator VO – MBO, projectleider doorstroom MBO-HBO e-mail: depn@mboamersfoort.nl
ROC van Amsterdam / MBO College Hilversum: wisselend
Hogeschool Utrecht: Michael van der Vliet, beleidsadviseur, e-mail: michael.vandervliet@hu.nl

vo-hbo

Hogeschool Utrecht: Desiré Engel, telefoon 06 22605247, e-mail: desire.engel@hu.nl